Schaalbaarheid

Een schaalbare oplossing biedt flexibiliteit

Het bereiken van een hoge beschikbaarheid (high availability) is heel belangrijk, juist voor webapplicaties geld dat het kunnen op- of neerschalen van de hoeveelheid middelen (resources) benodigd voor het aanbieden van de applicatie cruciaal is.

Dat schaalbaarheid en beschikbaarheid hand in hand gaan blijkt wel uit de technieken die ProcoliX gebruikt voor het realiseren van schaalbare oplossingen:

  • virtualisatie
  • loadbalancing
  • multi-tier omgevingen

Een schaalbare oplossing kan helaas in de meeste gevallen niet bereikt worden door alleen het applicatieplatform aan te passen. In de meeste gevallen is het zelfs zo dat aan een applicatie ingrijpende aanpassingen gedaan moeten worden om de schaalbaarheid in de toekomst te garanderen.

ProcoliX kan u assisteren en adviseren in het maken van deze aanpassingen zodat een optimale en passende schaalbaarheid voor uw applicatie gegarandeerd kan worden.