High Availability Definitie

Geplande beschikbaarheid

High Availability, een hoge mate van beschikbaarheid, wordt meestal uitgedrukt in een percentage van de beschikbaarheid gedurende een bepaalde tijdspanne.

Wat precies beschikbaar dient te zijn en wat geteld wordt als onbeschikbaarheid wordt vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA).

Een beschikbaarheid van 99,9% in de maand betekent, wanneer er geen verdere afspraken gemaakt zijn dat er maximaal 0,1% van de tijd in de maand ongeplande niet-beschikbaarheid plaats mag vinden, bij 99,99% is dat 0,01% en bij 99,999% is dat 0,001%. 

In onderstaande tabel valt af te lezen hoe lang dat per maand gemiddeld is:

 Uptime percentage
Dagen per maand Seconden per maandOngeplande niet-beschikbaarheid 
 99% 28  2419200 6 uur
 99,9% 28 2419200 40 minuten
 99,99% 28  2419200 4 minuten 2 seconden
 99,999% 28  2419200 24 seconden
 99,9999% 28  2419200 2,4 seconden
 99% 31  2678400
 7 uur
 99,9% 31  2678400
 45 minuten
 99,99% 31  2678400  4 minuten en 27 seconden
 99,999% 31  2678400  27 seconden
 99,9999% 31  2678400  2,7 seconden

Het aantal 9's achter de komma is alleen interessant er een duidelijke procedure is voor het aanmelden van werkzaamheden en de tijdsbeperking van niet-beschikbaarheid gedurende deze werkzaamheden.

Vandaar dat er door veel mensen gesproken wordt over de mythe van de negens.