Hoge Beschikbaarheid

Techniek én procedures

High Availability, oftwel een hoge mate van beschikbaarheid heeft alles te maken met verwachtingen en vertrouwen.

ProcoliX vat onder High Availability (HA) niet alleen de beschikbaarheid van een huidig systeem, maar ook de beschikbaarheid als één van de parameters in het huidige systeem verandert.

Door gebruik te maken van redundancy, ofwel het meervoudig uitvoeren van essentiële onderdelen, in combinatie met foutdetecterende software wordt de kans dat het systeem niet meer naar behoren functioneert al stukken kleiner.

Als voor een plotselinge toename van het aantal gebruikers van het systeem een afspraak is gemaakt over het tijdelijk deactiveren van bepaalde functionaliteiten, kan de tijdspanne voor het uitbreiden van de capaciteit overbrugd worden.

Een hoge mate van beschikbaarheid (high availability) valt alleen te bereiken wanneer voor voorzienbare problemen, bijvoorbeeld het falen van hardware, van te voren een redundante oplossing is gekozen en voor onvoorzienbare problemen, zoals een plotselinge verdubbeling van het aantal gebruikers van het systeem, reeds van te voren een procedure is opgesteld.