De Groene Amsterdammer is het oudste opinieweekblad van Nederland, sinds 1877 onafhankelijk baken van de vrijzinnige meningsvorming op het gebied van politiek, maatschappij, cultuur en literatuur.

In samenwerking met de developers van De Groene Amsterdammer heeft ProcoliX een pakket aan hostingdiensten opgesteld waarmee de on-line versie van het tijdschrift op een zeer goed presterende en hoog beschikbare manier bezocht kan worden, ook als er heel veel gelijktijdige bezoekers komen.

Tot slot is het gedigitaliseerde historisch archief van de Groene ook via ProcoliX beschikbaar gemaakt.