Beveiliging (security)

Beveiliging is zeer belangrijk voor de data welke u op of met uw applicatie op uw hostingomgeving verwerkt of opslaat. ProcoliX heeft een lijst van best practices welke we gebruiken om ervoor te zorgen dat uw applicatie zo veilig mogelijk is.

Beleid

ProcoliX hanteert een omschreven veiligheidsbeleid waarin verschillende zaken aan bod komen. Dit beleid wordt door al onze technische medewerkers in acht genomen en te allen tijde geraadpleegd.

Patches en updates

ProcoliX bewaakt voor de verschillende Operating Systems welke wij aanbieden de beveiligingsmeldingen en updates die hiervoor beschikbaar komen. Op het moment dat er een melding is zullen wij direct de melding controleren en de impact hiervan op uw systemen beoordelen. Hierbij kan het voorkomen dat wij direct actie ondernemen of besluiten dat een update kan wachten tot ons standaard maintenance window of dat er geen actie nodig is.

Firewall

Op uw hostingomgeving zal te allen tijde een firewall geinstalleerd staan. Deze staat bij oplevering standaard zo gesloten mogelijk ingesteld. Hierdoor is het alleen mogelijk om op door u gespecificeerde poorten toegang te verlenen aan bepaalde servers of de hele wereld.

Shell toegang

Als dit niet noodzakelijk is wordt er geen toegang tot de server gegeven middels een shell account. Mocht het toch nodig zijn dan raden wij u aan een encrypie-keypair te maken om als toegang te dienen. De toegang zal dan op basis van de private en public key gerealiseerd worden, tesamen met een netwerkbeveiliging op basis van IP adressen.